Gói Cước 3G/4G/5G Viettel dành cho Dcom - Máy Tính Bảng

Khuyến mại: nhân 5 Lưu Lượng, Giá Không Đổi

Sau khi đăng ký gói cước Mimax quý khách sẽ được sử dụng trọn gói không giới hạn dung lượng trong 30 ngày ( tức là sau khi dùng hết data tốc độ cao miễn phí của gói quý khách vẫn được sử dụng 3G/4G viettel tiếp tục mà không mất thêm cước phí).

D120

GÓI CƯỚC 3G/4G/5G VIETTEL D120◈ Cước phí: 120.000đ/tháng.◈ Lưu lượng tốc độ cao: 12GB.◈ Thời gian sử dụng: 30 ngày.◈ Cước phí vượt gói: Hoàn toàn miễn phí.◈ Gói cước chỉ dành cho thuê bao Dcom (Sim 3G/4G Viettel)Với 120.000đ Quý khách sẽ có 12GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết 12GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường.Đăng ký: D120 399739000 gửi 9123

Xem thêm +

D200

GÓI CƯỚC 3G/4G/5G VIETTEL D200◈ Cước phí: 200.000đ/tháng.◈ Lưu lượng tốc độ cao: 20GB.◈ Thời gian sử dụng: 30 ngày.◈ Cước phí vượt gói: Hoàn toàn miễn phí.◈ Gói cước chỉ dành cho thuê bao Dcom (Sim 3G/4G Viettel)Với 200.000đ Quý khách sẽ có 20GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết 20GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường.Đăng ký: D200 399739000 gửi 9123

Xem thêm +

D300K

GÓI CƯỚC 3G/4G/5G VIETTEL D300K◈ Cước phí: 300.000đ/tháng.◈ Lưu lượng tốc độ cao: 45GB.◈ Thời gian sử dụng: 180 ngày.◈ Gói cước chỉ dành cho thuê bao Dcom (Sim 3G/4G Viettel)Với 300.000đ Quý khách sẽ có Ưu đãi: 45GB/6 tháng (mỗi tháng cộng 9GB, hết 9GB dừng truy cập). Gói cước không gia hạn tự động sau khi hết chu kỳ 180 ngày, hệ thống có nhắn...

Xem thêm +

D50

GÓI CƯỚC 3G/4G/5G VIETTEL D50◈ Cước phí: 50.000đ/tháng.◈ Lưu lượng tốc độ cao: 3.5GB.◈ Thời gian sử dụng: 30 ngày.◈ Cước phí vượt gói: Hoàn toàn miễn phí.◈ Gói cước chỉ dành cho thuê bao Dcom (Sim 3G/4G Viettel)Với 50.000đ Quý khách sẽ có 3.5GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày.Hết 3.5GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường.Đăng ký: D50 399739000 gửi 9123

Xem thêm +

D500

GÓI CƯỚC 3G/4G/5G VIETTEL D500◈ Cước phí: 500.000đ/12 tháng.◈ Lưu lượng tốc độ cao: 48GB.◈ Thời gian sử dụng: 360 ngày.◈ Gói cước chỉ dành cho thuê bao Dcom (Sim 3G/4G Viettel)Với 500.000đ Quý khách sẽ có Ưu đãi: 48GB/ 12 tháng (mỗi tháng cộng 4GB, hết 4GB dừng truy cập). Gói cước không gia hạn tự động sau khi hết chu kỳ 360 ngày, hệ thống có...

Xem thêm +

D70

GÓI CƯỚC 3G/4G/5G VIETTEL D70◈ Cước phí: 70.000đ/tháng.◈ Lưu lượng tốc độ cao: 7GB.◈ Thời gian sử dụng: 30 ngày.◈ Cước phí vượt gói: Hoàn toàn miễn phí.◈ Gói cước chỉ dành cho thuê bao Dcom (Sim 3G/4G Viettel)Với 70.000đ Quý khách sẽ có 7GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết 7GB truy cập không giới hạn với tốc độ thông thường.Đăng...

Xem thêm +