Gói Cước Thêm Lưu Lượng Data Viettel

Gói Cước Thêm Lưu Lượng Data Viettel giá rẻ nhất hiện nay dành cho di động

ST120

GÓI CƯỚC 3G/4G/5G VIETTEL ST120◈ Cước phí: 120.000đ/ 28 Ngày◈ Lưu lượng tốc độ cao: 28GB.◈ Thời gian sử dụng: 28 Ngày tính từ ngày đăng ký thành công.◈ Loại gói cước: Với 120.000đ Quý khách sẽ có 28GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 28 ngày với thuê bao trả trước và thuê bao trả sau.◈ Gói cước ST120 Viettel Khi...

Xem thêm +

ST15K

GÓI CƯỚC 3G/4G/5G VIETTEL ST15K◈ Cước phí: 15.000đ/3 ngày.◈ Lưu lượng tốc độ cao: 3GB.◈ Thời gian sử dụng: 3 ngày kể từ ngày đăng ký.◈ Hết lưu lượng ngừng truy cập.◈ Với 15.000đ Quý khách sẽ có 3GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 3 ngày kể từ ngày đăng ký. Hết lưu lượng ngừng truy cập.Đăng ký: ST15K 399739000 gửi 9123

Xem thêm +

ST30K

GÓI CƯỚC 3G/4G/5G VIETTEL ST30K◈ Cước phí: 30.000đ/7 ngày.◈ Lưu lượng tốc độ cao: 7GB.◈ Thời gian sử dụng: 7 ngày kể từ ngày đăng ký.◈ Hết lưu lượng ngừng truy cập.Với 30.000đ Quý khách sẽ có 7GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 7 ngày kể từ ngày đăng ký. Hết lưu lượng ngừng truy cập.Đăng ký: ST30K 399739000 gửi 9123

Xem thêm +

TOMD30

GÓI CƯỚC 3G/4G/5G VIETTEL TOMD30◈ Cước phí: 30.000đ/ lần đăng ký◈ Lưu lượng tốc độ cao: 1GB.◈ Thời gian sử dụng: không giới hạn, nhưng gói cước TOMD30 sẽ bị hủy nếu khách hàng không sử dụng Data trong vòng 60 ngày.◈ Loại gói cước: Giới hạn Data, khi hết 1GB tốc độ cao thì hệ thống tự động ngắt kết nối 3G/4G nên...

Xem thêm +